Kontakt

Sídlo spoločnosti – fakturačné údaje

BartoTravel, s. r. o.
Železničná 354
905 01 Senica

IČO: 50019210
DIČ: 2120160229
IČ DPH: SK2120160229

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sro, vložka: 36654/T

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1

Konateľ spoločnosti

Mgr. Veronika Lorenc
+421 915 753 059
info@bartotravel.sk
www.bartotravel.sk